Rekordmånga laxar förbi Hedefors

Stenkullen

De preliminära resultatet från 2017 pekar på ett rekord för antalet laxar och öringar som tagit sig förbi kraftverket i Hedefors. Siffran, 23 individer, är dock för litet för att besätta området uppströms.

Via en scanner kontrollerar länsstyrelsen hur många laxar och öringar som vandrar förbi kraftverket via den fiskväg som byggdes 2013. Om det preliminära resultatet på 23 fiskar står sig innebär det att rekordet från första mätningsåret 2014 ryker. Då tog sig 22 fiskar förbi. Åren däremellan passerade betydligt färre laxar och öringar.

– Vad det beror på har vi inte utrett men det kan ha med många faktorer att göra, säger Mikael Ljung, fiskbiolog på länsstyrelsen

Yttre faktorer kan inte uteslutas, men samtidigt är det naturligt med variationer i beståndet. Vad man kan konstatera är att antalet laxar och öringar som passerar det tidigare hindret, Jonsereds kraftverk, påverkar. Som LT tidigare skrivit om diskuteras lösningar för att göra fiskvägarna där mer effektiva.

Vad betyder det för beståndet i ån att 23 fiskar vandrat upp?

– Att ett antal laxar kan tänkas ha lekt i höst. Under nästa års elfiske kan vi se om det varit en lyckad lek. Men det är för få individer för att besätta området uppströms Hedefors.