Skattefinansierad reklam

lt-debatt

Förra onsdagen var det nog många Lerumsbor som, liksom jag, satte kaffet i halsen när Lerums Tidning plockades fram för läsning.
Istället för Lerums Tidnings vanliga framsida möttes vi av en stor omslagsannons/”wrap” på fyra helsidor. Annonsen kom från Lerums kommun. På annonsens första sida hade kommunen tryckt upp en stor bild på majoritetens fyra kommunalråd som upptog ungefär halva helsidan. På sida två, också den från Lerums kommun, vigdes hela sidan åt ett stort reportage med de fyra majoritets-kommunalråden. I reportaget tog kommunalråden möjlighet att föra fram flera politiska budskap.
Värt att tillägga är att den politiska oppositionen inte informerats om annonsen i förväg.
Att kommunen annonserar i Lerums Tidning är förvisso inget märkligt. Det finns en stor rimlighet för en kommun att sprida samhällsinformation, också i annonsformat via vår lokaltidning. Det är heller inget konstigt att Lerums Tidning, som finansierar sin verksamhet genom annonser, tagit emot annonsen. Vi menar att denna debatt i huvudsak handlar om tre saker:
1. Är det nödvändigt att köpa fyra helsidor i Lerums Tidning?
2. Är det rimligt att Lerums kommun, som skall vara opartisk, tilldelar majoriteten två helsidors utrymme för ensidig politisk propaganda?
3. Varför har den politiska oppositionen lämnats helt utan kännedom kring annonsen?
Vi Moderater menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att hushålla med våra skattemedel. Detta genom att vrida och vända på varje krona för att säkerställa att så mycket pengar som möjligt av våra ändliga resurser fördelas på det som vi anser vara kommunens huvuduppdrag: Välfärdens kärna – skola, vård och omsorg.
Vi menar också att det är fullständigt orimligt att kommunen sprider ensidig politisk propaganda på det sätt man gjort genom denna annons. I ett demokratiskt samhälle är det alltid den politiska majoritetens ansvar att säkerställa att opartiskhet upprätthålls. Vi menar därför att det är den politiska majoriteten som skall hållas ansvariga för detta mycket stora och olyckliga övertramp.
Med anledning av annonsen har vi Moderater valt att i Lerums kommunfullmäktige ställa följande tre frågor till den politiker som är ytterst ansvarig för detta, kommunstyrelsens ordförande, Dennis Jeryd (S):
• Hur mycket har annonsen (fyra helsidor, inklusive framsida) i Lerums Tidning 2018-01-17 kostat skattebetalarna i Lerums kommun?
• Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rätt att spendera pengar på en stor annons i Lerums Tidning istället för att använda pengarna i kommunens skola, vård och omsorg?
• Är det rimligt att skattemedel går till politisk information utan att alla partier får samma förutsättningar?

  • Alexander Abenius (M), Oppositionsråd
veckansluncher