Sponsrar kommunen politiska partier?

lt-debatt

Kommer hem från arbetet på en statlig myndighet, ganska trött eftersom offentliga verksamheter står inför olika former av utmaningar. Sätter mig ned för en stunds återhämtning och börjar läsa en annonssida från Lerums kommun som är omslag till Lerums Tidning. Sätter kaffet i halsen. Läser lite till och börjar sedan fundera över varför Lerums kommun bekostar en PR-kampanj för fyra partier?
Som offentligt anställd är jag skolad i att skilja mellan mitt och ditt, jag får till exempel i mitt arbete inte ta emot gåvor eftersom jag arbetar med myndighetsutövning mot enskild. Jag har under årens lopp tackat nej till wienerbröd, chokladaskar, lotter, biobiljetter med mera. Detta eftersom vi ska leva efter statsvetaren  Esaiassons devis; kall hjärna, varmt hjärta och rena händer. Rena händer betyder att inte kunna köpas utan stå självständig.
Är Lerums kommun köpt av fyra partier? Vad är priset? Hur fungerade kohandeln? I en tid som skakas av korruptionsskandaler som skadar medborgares förtroende för användningen av de pengar medborgaren avstår i form av skatt bör Lerums kommun inte använda mina skattemedel till partipolitisk sponsring.
Att jag betalar skatt handlar enbart om att jag utgår ifrån att mina pengar går till de kärnområden som Lerums kommun bedriver. Vad jag förstår är detta att en kommun sponsrar politiska partier en olaglig handling, att använda skattemedel för partipolitisk propaganda tyder ju på bristande kompetens.
Jag har letat igenom Lerums kommuns direktiv för sin verksamhet, varje budgetpost, och har ingenstans funnit att mina skattemedel är avsedda för detta. Känner mig nöjd över att ha valt att vara medlem inom Moderaterna eftersom partiet har insikten att man i Lerum ska skilja på mitt och ditt! Gör man inte det med de små utgifterna så gör man inte det heller avseende de stora utgifterna. Vad kostade sponsringen?
Kan någon från Lerums kommun ge mig ett svar angående denna fråga? Tacksam för svar i LT.

  • Elisabeth Ottosson, Boende i Lerum, medborgare och skattebetalare
veckansluncher