Grundare. Elisabeth Ödman har startat stiftelsen tillsammans med Katarina Bäverstrand. Foto: Carina Svensson

Startar stiftelse för frivillighem

Tollered

Nu startar stiftelsen Tollebobarnen med syftet att ge ekonomiskt stöd till de ensamkommande som har fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder. Tanken är att pengarna bland annat ska användas till att betala hyra i frivilliga familjehem.

Det är många av dem flydde från sina hemländer till Sverige för några år sedan som inte har fått asylbesked men som har hunnit fylla 18 år eller skrivits upp i ålder. Tanken är att ungdomarna som har uppnått denna ålder ska flytta till något av migrationsverkets boenden för vuxna. Det är dock så att de har etablerat sig i kommunen, och har både vänner och skola här. För att de ska få bo kvar under tiden deras asylansökan behandlas har ett stort antal Lerumsbon öppnat sina hem.

Vill hjälpa

Elisabeth Ödman, som driver det på nytt öppnade Tollereds hotell, är engagerad i att göra tillvaron för de ensamkommande ungdomarna så bra som möjligt. Hon drev tidigare Tollebo HVB-hem och har idag ungdomar boende hos sin familj. Hon är dessutom en av grundarna till den nya stiftelsen Tollebobarnen.

Tanken med stiftelsen är att de ensamkommande ungdomarna dels ska kunna söka en boendepeng, så att de kan betala de frivilliga familjehemmen, och dels kunna söka pengar för att köpa ett fritidskort. Det ska också gå att söka ekonomisk hjälp för att kunna ta sig till ambassaden i Stockholm när detta behövs.

Ingen ersättning

Familjerna som låter en ensamkommande över 18 år bo hos dem får inte betalt från stat eller kommun. Ungdomarna kan dock söka ersättning från Migrationsverket. De som bor på boenden där mat inte ingår kan få 71 kronor per dag för vuxna ensamstående och 61 kronor per dag för vuxna som delar hushållskostnader. Om de bor på ett boende där mat ingår kan de få en summa på 24 kronor per dag för ensamstående och 19 kronor per dag om de delar hushållskostnader.

Boendepengen som de kan söka från stiftelsen Tollebobarnen är på 500 kronor i månaden.

Idag bor cirka 40 killar, som har fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder, hemma hos privata familjer i kommunen. Enligt Elisabeth Ödman är det flera av dem som har öppnat sina hem som är ensamstående eller redan tidigare har många barn som bor hemma. Hon menar att det ekonomiska stödet kan betyda mycket för att de ska ha råd att ha en ensamkommande boende hemma hos sig.

Enligt Elisabeth Ödman handlar det i de flesta fall inte om att killarna har en ovilja mot att bo på migrationsverkets boende.

– Det handlar om att de inte vill bo på ett boende ihop med en så stor grupp äldre män. Sedan är det också så att de vill vara kvar i kommunen och gå klart gymnasiet, men min uppfattning är att det inte är huvudsyftet, den största anledningen är att de inte vill bo med de vuxna männen, säger hon.

Nu vädjar hon till företag och enskilda att skänka pengar till stiftelsen Tollebobarnen, som även har sökt pengar från kommunen. Hon lovar att den som skänker pengar ska känna sig trygg i vad de används till, det kommer att finnas full insyn i stiftelsens ekonomi.