Stora hus på Torpskolans parkering

lt-debatt

Ett förslag till detaljplan har varit utställt för bebyggelse av parkeringsplatsen vid Torpskolan för samråd. Det är ett helt annat förslag än den förra samrådsplanen som visades 2010. Ändå åberopas samma planprogram, det som godkändes av kommunstyrelsen 2007, med en rad undantag. Två bostadshus på åtta respektive nio våningar föreslås, det ena för bostadsrätter, det andra för hyreslägenheter. Redovisningen av antalet parkeringsplatser i planbeskrivningen slutar på att ett överskott finns i centrumområdet. Upplever vi det så, när vi besöker centrum?
Som man kan se på den modell som finns i Årummet, kommer dessa hus tillsammans med höghuset på telestationstomten att dominera på ett sådant sätt att Bagges Torg inte längre verkar vara centralt i Centrum. Vi vet inte i dag heller, hur byggnaderna intill Tingshuset kommer att se ut. Det finns ingen plan, hur centrum skall utformas som en helhet som passar in i den befintliga miljön.
Visst, vi behöver nya bostäder, speciellt också hyresrätter i centrum. Men varför planerar man bakifrån med frimärksplaner, innan man har bestämt sig för en funktionsduglig och vacker helhet? Behovet av en fördjupad översiktsplan för Lerums centrum har vi framhållit sedan länge utan att få gehör hos kommunen, som alltid hävdat att planprogrammet från 2007 ersätter en sådan plan. Men det är tio år gammalt, bygger på felaktiga utgångsmål och blev funktionellt oduglig genom alla undantag som gjordes vid kommunstyrelsens godkännande. För det nu aktuella planområdet angavs ett tillskott med 40-45 lägenheter, nu planeras för 85 med cirka 200 nya invånare. Höghuset på telestationstomten var inte med i planprogrammet. Det är uppenbart att en ny översiktlig plan behövs.
Vår studiecirkel har lämnat in ett utförligt yttrande över samrådsförslaget.

  • Martin Zollitsch, God Miljö i Centrum
veckansluncher