Svar på insändare angående pensionärernas skatt

Debatt

Svar till ”Pensionärerna har fått 1 100 kr mer”, LT 24/1.

Att pensionärerna i genomsnitt får en höjning av pensionerna med 1 100 kronor om år får vi veta i en insändare som kommunstyrelsens ordförande och socialministern skrev i Lerums tidning 23 januari. Vi får också veta, att det är följden av en ”socialdemokratisk politik med satsningar på vanligt folk, och ett samhälle som håller ihop”.
I GP 24/1 får man en mer nyanserad och verklighetstrogen bild av problemen.

Orsaken är ett gammalt pensionsavtal, som slutits mellan fack och arbetsgivare, som man tydligen inte insett konsekvensen av. Det har utfallit så att cirka 15 0000 pensionärer som tidigare varit kommunal eller landstingsanställda har fått en minskning av pensionen upp emot 1 000 kronor i månaden. Det tycks dessutom till stor del ha drabbat personer som är 80 år eller äldre, alltså personer som inte har samma ork längre att kämpa mot orättvisor. Är detta ett medvetet utfall eller?

I det här sammanhanget framstår insändaren i Lerums tidning som ytterligt förenklad och verklighetsfrämmande. Man borde kunna begära mer av en kommunstyrelseordförande och en socialminister. Jag har inget förtroende för någon av dem.

Vad som är positivt när det gäller frågan som helhet är, att alla parter vill åstadkomma en förändring. ORF (offentliganställdas förhandlingsråd) vill ha en omedelbar lösning, medan SKL ser en möjlig lösning på sikt. Att sänka en pension som redan har påbörjats kan dessutom vara olagligt enligt Cecilia Curtelius Larsson (pensionsexpert på ORF). Hur det blir vet ingen idag. Jag tror att ju fler protester som hörs, ju fortare inträffar förändringen.

Upp till kamp, alla 80-åringar som fortfarande är vitala. Vi har ännu många år att kämpa för.

Benkt Skoog

Fler svar:

Det gjordes mycket reklam för att pensionärerna år 2018 är de stora vinnarna genom sänkt skatt och höjd inkomst. Jag ligger cirka 2 000 kronor under minimigränsen. Får nu 160 kronor mera att leva på. Hurra! Jag kan unna mig ett socialt liv genom att en gång i månaden gå på café eller pizzerian på Mjörnbotorget. Vilken lyx!
Därmed stimulerar jag inte bara mig själv, utan även Sveriges konsumtion.
HG, rik fattigpensionär i Gråbo

Blev mycket förvånad när ni påstod att pensionärerna skulle få 1. 100 kronor mer i månaden. Jag fick ett brev från KPA att jag skulle få mindre i pension 2018, och mycket riktigt 69 kronor mindre i månaden. Efter skatt får jag nu ut 6. 487 kronor i månaden. Jag tycker ni skulle kollat med oss fattigpensionärer hur det är i det verkliga livet, innan ni börjar skryta om tusenlappar.
85-årig pensionär

1 100 kronor till pensionärerna? Vilka pensionärer har fått det? Inte jag i alla fall, Jag är ensamstående betala allt själv. Jag har ingen hög pension utan måste prioritera. Eftersom alla Lerumsbor läser tidningen tror de att alla får 14 000 kronor mer per år. Vilken lögn. Inte ens mina vänner som har lägre pension har fått dessa pengar. Vi får fortsätta att ”vända på kronorna”.
Stenkullen pensionär

De låter ju jättebra att vi pensionärer har fått 1 100 kronor mer i månaden. De skulle vara kul att få veta vilka de är. Jag har inte hört någon som har fått en sådan höjning! Är de kanske gamla kommunal politiker?
En pensionär som blev utan

Kära Socialdemokrater, var är mina 700 kronor? Kör ni med ’alternativ fakta’ då det gäller pensionerna.
Skattebetalare

veckansluncher