Tuvängens demensboende

lt-debatt

Ett stort tack till all personal vid avdelningarna Lotsen – Fyren – Vinga för den ytterst professionella vård ni givet min kära hustru Agneta Björk fram till hennes bortgång.
En vård som präglats av varma och inkännande personligt engagerade människor, detta trots och definitivt inte tack vare ledningen för stöd och omsorg i Lerums kommun.
Agneta har varit på dessa avdelningar sedan 2010 det vill säga i över sju år. Jag har sprungit som barn i huset och besökt henne så gott som dagligen.  Under de första åren såg jag alltid någon personal som var ute på promenad med någon eller några boenden. Nu för tiden är det ytterst sällsynt.
När jag kom in till gemensamhetsutrymmet fanns där alltid någon personal som höll ett öga på de boende som fanns i rummet. Den senaste tiden jag har kommit till samma utrymme har vi, min hustru och ett antal andra dementa boende, väntat i 20 minuter och mer innan någon personal uppenbarat sig.
Inte för att de har haft rast, utan för att de har haft fullt upp med någon annan boende. Detta tack vare nerskärningar och personal- minskning, samt det faktum att det inte kommer in någon vikarie vid sjukfrånfälle av personal.
Agneta och flera andra boende krävde två personal vid all skötsel. Att då ha som nu två personal på elva boende, borde till och med de styrande på Vård och omsorg räkna ut att det inte fungerar.
Agneta har haft det bra hos er på Lotsen – Vinga – Fyren in i det sista.
Allt eftersom sjukdomen eskalerat har hennes värld krympt, men hon var förnöjd och lugn in i det sista.

  • Leif Björk, före detta anhörig