Foto: Mårten Öhman

Anmäler domaren för jäv

Lerum

I ett pågående mål i Alingsås tingsrätt anser Lerums kommuns jurister att domaren är partisk – mot kommunen och för Systemteknik. Nu begär advokaterna att tingsrätten utreder om så är fallet.

Tvisten mellan Lerums kommun och Systemteknik har tagit en ny vändning. Kommunens ombud, advokaterna Johan Pellegrini och Jonas Wahlbom, har lämnat in en anmälan om jäv. De ifrågasätter domaren vid Alingsås tingsrätt opartiskhet.

Enligt advokaterna ska domaren bland annat ha sagt att han själv bor i Lerums kommun och att han är angelägen om att kommunens medel används till annat än att driva en kostsam domstolsprocess. De skriver i sin anmälan ”Uttalandet kan inte tolkas på annat sätt än att rådmannen i egenskap av skattebetalare inom Lerums kommun anser att kommunen inte bör driva den aktuella processen på skattebetalarnas bekostnad. Detta trots att kommunen är svarande i tvisten. För att inta denna ståndpunkt ligger det nära till hands att tro att han redan har tagit ställning till målet i sak. Under alla förhållanden kan kommunen inte förlita sig på en opartisk fortsatt handläggning eller prövning av målet.”

Partisk rapportering

Det står också att domaren uttalat att han följt medias rapportering om målet. Det är en lokal nyhetssajt som har rapporterat mest om tvisten. Och enligt advokaterna präglas denna rapportering av ett tydligt ställningstagande för Systemteknik och mot kommunen. Advokaterna hävdar att eftersom domaren säger att han följt medias rapportering samtidigt som han uttrycker sin negativa inställning till kommunens talan kan han inte tolkas på annat sätt än att han har tagit intryck av och påverkats av medias rapportering om tvisten.

Kommunens ombud har i sin anälan även bett Alingsås tingsrätt bedöma om chefen för tingsrätten också är jävig.

Blir vanligare

Kommunens advokat Jonas Wahlbom har uppfattningen att det blir vanligare och vanligare att en part ifrågasätter en domares opartiskhet.

– Jag har haft det här jobbet i 20 år och har personligen gjort anmälan om jäv vid tre tilfällen de senaste fyra åren, säger han.

Hur allvarligt ser ni på det här?

– Det är olyckligt att målet försenas, och förseningen drabbar i första hand kommunen och Systemteknik, men det är viktigt att parterna har förtroende för tingsrätten.

– Men det är samtidigt förståeligt, vi är människor.

Enligt Jonas Wahlbom har det i det här fallet förekommit en del omständigheter som han aldrig har varit med om tidigare. Det handlar dels om partisk rapportering på en nyhetssajt och dels om att en advokat, som inte är inblandad i rättegången, har anställts för att vara med och ge sin syn på saken på samma sajt. Det är också så att ett förlikningsavtal har blivit offentligt, vilket bland annat Lerums Tidning har skrivit om.

Nu ska domstolen utreda om domaren verkligen är jävig.

Systemtekniks Carl-Anders Hilmarch säger att han inte förstår varför anmälan mot domaren har gjorts, men att han inte är förvånad över något längre.

– Min gissning är att det beror på att han hade läst in sig på fallet, jag upplever det som att han är en kunnig person som tar sitt jobb på allvar.

Stänga avtalssverige

När det gäller det nu aktuella målet säger han:

– En god förutsättning för att få rätt är att ha rätt, det sa en god vän till mig och det har hjälpt många gånger när jag har tänkt på det här.

– Jag är helt säker på att vi går vinnande ur detta för vi har följt avtalet. Annars får man stänga avtalssverige, då har man enhelt annan typ av samhälle.

Ångrar du att ni stämde kommunen på grund av utebliven betalning?

– Ser man bara ekonomiskt krasst på saken så har det kostat oss oerhört mycket i både pengar och tid. Men vill man bo ett samhälle där det får gå till så här utan att någon står upp för det som är rätt, det vill inte jag.