Enkät om Lerums trafikstrategi: en helt bortkastad aktivitet

Debatt

”Vilket samhälle vill du ha? Ett dåligt samhälle med bil eller ett bra samhälle utan bil?”
Så skulle man kunna tolka den medborgarenkät som Lerums kommun nyligen publicerat på sin hemsida.
I enkäten ställer kommunen en rad frågor, som kan besvaras ett obegränsat antal gånger, om hur vi ser på trafiken i Lerums kommun i framtiden.

Jag har arbetat med forskning och utveckling i decennier, både i Sverige och internationellt och jag kan inte låta bli att framföra att denna enkät helt saknar vetenskapligt värde om syftet är att undersöka medborgarnas syn på en viss frågeställning.

Den känsla jag får är att enkäten är ”riggad”:
1. För det första inleds enkäten och respektive fråga med en uppmaning att tänka och tycka på ett visst sätt. Redan nu leds den svarande in på ett tankespår som påverkar undersökningens utfall.
2. För det andra är svars­alternativen formulerade så att man måste välja mellan att antingen välkomna det goda samhället och då hålla med om att bilen skall trängas undan, eller försvara bilen som nyttighet men då tvingas välja att samhället blir sämre.

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det här lika fel som att fråga – ”har du slutat slå din fru?” (klassisk fråga som ställer den svarande i en situation där inget svar är rätt).

Det finns ingen annan tolkning av Enkäten än att detta är en fråga om att påverka medborgarna och inte att undersöka vad medborgarna tycker.

Vad detta kostar kommuninvånarna är en relevant fråga men än mer upprörande är att vi har en förvaltning som på betald arbetstid och med kommunala resurser ägnar sig åt opinionsbildning. Vi trodde det var politikernas uppgift.
Om kommunen vill ta reda på vad kommunens invånare tycker måste det göras på ett mer objektivt sätt.

Lars-Göran Larsson
Tekn. Dr. och aktiv medlem i Moderaterna i Lerum