Delar av inventeringsgruppen. Foto: Hasse Österman
Delar av inventeringsgruppen. Foto: Hasse Österman

Flest gräsänder i vattendragen

LERUMS KOMMUN

Gräsand och kanadagås är de överlägset vanligaste sjöfågelarterna i våra vattendrag. Det visar den senaste sjöfågelinventeringen, som firar 50 år i år.

Det är Lerums naturskyddsförenings fågelgrupp som varje år sedan 1969 har räknat sjöfåglar i Säveåns vattensystem. Det sker under en dag i mitten av januari.

Midvinterinventeringen i våra trakter startades av Bengt och Lars Hillefors, en tradition som naturskyddsföreningens fågelgrupp alltså håller vid liv.

De inventerar från Antens utlopp i Mjörn, hela Mjörn och Gerdskens utlopp via Lillån-Säveån till Mjörn. Vidare inventeras Lillången, Sävelången, Säveån och Aspen. Vid årets inventering deltog 20 personer. Resultatet rapporteras till Leif Nilsson på Lunds universitet.

Totalt sett dominerar gräsand stort, följd av kanadagås. Det är framför allt i Säveån som det finns väldigt många gräsänder. I sjöarna är det flest kanadagäss.

Den internationella midvinterinventeringen av sjöfåglar i Europa startade 1967. Nationellt omfattar sjöfågelräkningen kuststräckan från norska gränsen till Stockholms skärgård, samt ett stort antal inlandslokaler.
Sedan 2016 räknas också ett antal kuststräckor längs Norrlandskusten, då ett mildare klimat skapat fler isfria områden.

Fågelgruppen firade 50-årsjubileet härom kvällen i Aspenäskyrkan, där Hasse Österman berättade om årets och tidigare års resultat för ett stort antal personer som varit med och räknat under åren.
Säveåns vattensystem är den inlandslokal som varit med längst och har inventerats utan avbrott sedan 1969.

veckansluncher