Fritid och kultur i varsin enhet

Kommunen

Fritid har blivit en egen enhet, medan kulturen har sammanfogats med biblioteken. Så ser det ut efter en omorganisation i Lerums kommun.

Förändringen innebär att frågor som rör idrottsföreningarna hamnar under fritidsenheten, medan de övriga föreningarnas frågor hamnar under kultur- och biblioteksenheten.

– Det är naturligt eftersom allmänföreningarna redan tidigare har haft samarbeten med biblioteken och i ett framtida kulturhus hamnar de på samma plats, säger Marie Nilsson, verksamhetschef på sektor lärande.

– Den inre organisationen påverkas men politiken och föreningarna påverkas i princip inte alls, fortsätter hon.

Bidragen till föreningarna fungerar på samma sätt som tidigare och omorganisationen innebär heller inte några förändringar i budgeten. Enheterna ligger fortfarande under sektor lärande.

De nya enheterna tillkom formellt vid årsskiftet och omorganisationen sker i samband med att kultur- och fritidschefen Per-Erik Tollonen ska gå i pension. Han är tillförordnad chef för fritidsenheten tills en ny chef rekryterats. Kultur- och bibliotekschef är Barbro Ahlberg, som tidigare enbart ansvarade för biblioteken.