Grogrunden lagd för Växtrum

Lerum

Nu är det klart vilka 22 personer som den kommande våren ska arbeta med de två nya Växtrummen, under ledning av Mona Holmberg och Peter Englander.

Uttagningen skedde under lördagen i Tingshuset, då det fortfarande var hemligt var de nya platserna ska ligga.

veckansluncher