• Karta för 2018. Där är det främst södra Lerum och Hylterna i Floda som varit drabbad.. Kartorna är tagna från Polisens RAR system i Hobit.
  • Inbrotten under 2017. En prick för varje inbrott, fyrkant för flera på samma gata. Det är främst södra och norra Lerum som var drabbat, särskilt i höstas, men också centrala Gråbo och Drängsered och Uddared i Floda. Kartorna är tagna från Polisens RAR system i Hobit.

Klart färre inbrott i år

Kommunen

Antalet villainbrott sjunker jämfört med föregående år. Från första januari och fram till igår hade 7 inbrott begåtts i år jämfört med 23 samma period förra året.

De flesta bostadsinbrotten som har skett i år har skett i Lerum och Floda. polisen tror att närheten till motorvägen är orsaken till detta. Tjuvar har tagit sig in i totalt sju bostäder, och försökt men misslyckats med att ta sig in i ytterligare fyra.

– Det är väldigt mycket färre inbrott än förra året, konstaterar Eva Strömblad, kommunpolis.

I samma område

Förra året var det exceptionellt många inbrott, 23 fullbordade och 2 försök. Årets antal understiger även åren dessförinnan men inte på långa vägar lika mycket. Då var antalen fullbordade inbrott 11 respektive 10.

Eva Strömblad tror att tillfälligheter är största orsaken till att det är så mycket färre inbrott i år. Men polisen arbetar också mycket med att komma åt den här typen av brottslighet, både förebyggande och efter att det har skett ett brott.

För att komma åt tjuvarna gör polisens tekniker brottplatsundersökningar hos alla som har drabbats i förhoppning om att hitta spår. Efter att det har skett ett inbrott i ett område åker poliser också gärna där med målade bilar eller har trafikkontroller i närheten. Det är nämligen vanligt att det begås flera inbrott i samma område de närmaste 14 dagarna efter det första inbrottet.

Vita skåpbilar

Sedan är grannsamverkan också en faktor som kan ha bidragit till att inbrotten är färre.

– När det finns personer i ett bostadsområde som är hemma på dagarna, till exempel pensionärer eller föräldralediga, kan de gärna ta en promenad och titta till de kringliggande husen.

Eva Strömblad gör utskick till grannsamverkansgrupperna när det har skett ett inbrott. Hon kan då be dem vara extra uppmärksamma på något, nu har till exempel vita skåpbilar varit synliga i områden som det har skett inbrott i.

– Det är inte säkert att bilarna har med inbrotten att göra men det kan vara så, och det är bra att allmänheten har ögonen öppna. Är de där i legitimt syfte är det bra att vi får reda på det, säger hon.

Ha lampor tända

Ett annat sätt att försöka förhindra brott är att låta det se ut som att någon är hemma.

– Man kan till exempel lämna kvar något på köksbordet och ha lampor med timer. Sedan är det också bra att ha larm installerat och på, säger Eva Strömblad.