Kulturskolans lokaler i evighet – amen

Debatt

Läser i LT ett litet nödrop om att Kulturskolans barack bakom Gymnasiet ska försvinna. Där bedrivs instrumentalundervisning, dans- och drama och rytmik. Baracken, eller paviljongen som ansvariga hellre vill kalla den, ersatte Stenkullens gamla skola som brann ner till grunden och var en tillfällig lösning. En annan tillfällig lösning i väntan på nya lokaler är längan på Ekollonvägen, nära Rydsbergsskolan, där expedition och undervisningsrum finns. Dit flyttade Kulturskolan tillfälligt i väntan på permanenta och verksamhetsanpassade lokaler. Personalen uppmanades att komma med förslag på hur dessa lokaler skulle utformas och mycket arbete lades ner på detta.

Läser så i LT veckan därpå att Kulturskolechefen dementerar att baracken ska rivas. Den ska tydligen bara flyttas. Vilken tur! Förhoppningsvis görs detta under sommaren så att undervisningen inte störs! Så läser jag vidare: ”Kulturskolans behov av permanenta och verksamhetsanpassade lokaler finns med i framtida planer inom kommunen.”

Detta är faktiskt lite komiskt. Snart är det 60-årsjubileum för Kulturskolan. När skolan fyllde 50 och hade stor fest med tårtkalas och hundratals musicerande elever på Dergårdsteatern stod en politiker från scenen och utlovade en snar lösning.

Undertecknad började arbeta i Kulturskolan för nära 50 år sedan, har varit pensionär i 7 år och lokalfrågan har hela denna tid varit aktuell på ett väldigt tråkigt sätt. Jag vikarierar ibland, har kontakt med verksamheten och tycker så synd om mina kollegor som tycks ha resignerat. De gör allt för att eleverna inte ska bli lidande. Kreativa, fantastiska och kunniga! Men ni finns ju med i framtida planer inom kommunen!

Iréne Johansson
Pedagog emeritus