Missionskyrkotomten i Floda

Debatt

Lerums kommun har överklagat mark- och miljödomstolens dom angående flerfamiljshus på missionskyrkotomten. Som skäl anges ”att det allmänna intresset av bostäder måste överväga de angränsande boendes intresse av en oförändrad boendemiljö.”
Man kör alltså över människor med påståendet att det absolut måste byggas flerfamiljshus i Floda centrum. Hus med loftgångar som ger insyn i de villor som ligger i direkt avslutning.
Ett liknande fall, med insyn från en förskola, i Kungsbacka kommun fick avslag i efterhand av mark- och miljööverdomstolen, vilket fick konsekvenser.
Kommunen skriver också som skäl att ”större naturområden kan lämnas orörda eller användas för allmän rekreation eller jordbruk om man koncentrerar byggandet till tätorten.”
Lerums kommun borde göra studiebesök i grannkommunerna Partille och Härryda.
Här har det byggts för fullt i flera år, flerfamiljshus, radhus och villor. Man förstör inte centrala delar med förtätning utan låter kommunen växa i ytterkanterna.
Vad händer till exempel med marken vid Högsboholmsvägen i Floda, mitt emot Ricklehöjden, kanske dags att bebygga den marken istället och se till att det finns allmänna kommunikationer i form av bussar som tar boende till centrum i stället för att tränga ihop folk och öka trafiken som redan nu är en katastrof.

  • MH