6solkatten_0021

Nya ägare till Solkatten

Lerum

Handeln i Lerum ska åter blomstra. Nu får Solkatten och lägenheterna ovanför nya inspirerade och engagerade ägare.
– Det är min uppfattning att det går att göra Lerums centrum attraktivt, slår Christer Harling, som är en av de nya ägarna fast.

Det nybildade bolaget Stora Lundby fastighetsutveckling har köpt Solkatten i Lerum av Skandia för 155 miljoner kronor. De nya ägarna tar över verksamheten den första mars.

Solkatten består av två fastigheter, där lägenheterna är en och köpcentrumet en. Den totala ytan är 8 500 kvadratmeter, med 23 butiker och 27 bostäder.

Varför valde ni att köpa båda?

– De hör ihop naturligt, det hade varit onaturligt att bara köpa affärslokalerna, svarar Christer Harling.

Han är sedan tidigare en stark profil i kommunen och har bland annat varit ägare av Garveriet i Floda.

Han har också ägt fastig­heter på och utvecklat området vid Magasinsgatan och Vallgatan i Göteborg samt Kvarnbyn i Mölndal. 2008 utsåg Mölndals stad Christer Harling till Mölndals­ambassadör för hans insatser att bevara och utveckla Kvarnbyns kulturhistoriska område av riksintresse.

– Jag tror att min erfarenhet och kunskap tillsammans med den erfarenhet och kunskap som Magnus Kroon, också delägare, besitter gör att det här kan bli riktigt bra, säger fastig­hetsägaren.

Magnus Kroon blir vd för det nya fastighets­utvecklingsbolaget. Han har tidigare arbetat som utvecklingschef i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Han har dessutom sedan 2012 även suttit i Svenska Stadskärnors styrelse samt Handelns Forskningsstiftelse. Magnus Kroon ser fram emot sitt nya arbete i Lerum.

– Både digitaliseringen och ett ökat fokus på hållbarhet har de senaste åren ställt om spelplanen för hur attraktiva platser utformas. Att komma in och få möjlighet att i skarpt läge arbeta med en fastighet som har en nyckelroll i ett kommuncentrum ska bli inspirerande, säger han.

Snyggt och fräscht

Förutom de bägge männen är Christer Harlings sambo Jody Larsen och Margaret Högman också delägare i fastigheterna.

Hur kommer Lerumsborna märka ägarbytet?

– Det kommer att bli renare och snyggare. Och det gäller inte bara i affärscentrumet utan också parkeringen och ytorna omkring Solkatten. Vi ska arbeta med helheten. Jag är säker på att fastigheterna kommer att må bra av lokala närvarande ägare, svarar Christer Harling.

Lägenhetsinnehavarna kommer inledningsvis endast att märka att det är nya ägare genom att trappuppgångarna snyggas till.

Kvartetten köpte för ett tag sedan även en affärslokal på Bagges Torg, den där ostaffären har legat.

Varför?

– Det beror dels på att det inte är bra att lokalen står tom och dels på att det är viktigt att det blir bra innehåll där, svarar Christer Harling.

Han fortsätter med att berätta att samma strategi kommer att gälla för Solkatten, även här ska det bli ett innehåll som passar in och behövs.

Varför tog du steget att gå in som delägare?

– Det var så uppenbart att något måste göras. Det har pratats om centrum­utvecklingen i Lerum under så många år, men det har inte blivit verkstad, säger han och fortsätter:

– För att Lerums centrum ska bli attraktivt krävs samarbete och samsyn mellan Lerums kommun, fastighetsägare och handlare. Fungerar det så vet jag att det går. Och jag tror att det kommer att bli riktigt bra.

Butiksinnehavarna samt politiker och tjänstemän på Lerums kommun får information om köpet idag, onsdag.

veckansluncher