Stadsplanering i kommunens tätort Lerum

Debatt

Kommunen planerar mycket bebyggelse. Kring Tingshuset och Equmeniakyrkan, vid Aspen samt på Torpskolans parkering.
I korthet har vi framfört följande synpunkter i samrådsförfaranden.
– Behåll det trevliga som finns och planera för mer sådant! Men vad vi ser av utställda förslag, har kommunen en helt annan uppfattning. Den vill hårdexploatera och bygga tätt och högt utan ljus och grönt.
– Det finns ingen naturlag ” bygg!”. Så varför vill kommunen bygga?
– Inte kan det vara för oss som bor här, så för vem vill man bygga?
– Är det för butikerna?
– Är det för att sysselsätta politiker och tjänstemän?
– Är det i tävlan med Partille och andra kommuner?
– Är det för byggföretagen?
– Är det för kommunens ekonomi? Behöver vi fler invånare?
– Är det för att tvinga bort bilarna från centrum? Vad säger butikerna om det?
Kära Kommun, gör tvärt emot Göteborg, Partille med flera! Bygg småskaligt och fint! Låt de andra bygga stentrist!
Göran och Eva-Christina