Står upp för bilismen

Debatt

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius, som i många stycken är en klok man, skrev i förra veckans LT om att Lerums-bilisterna bidrar med 100 miljoner kronor i trängselskatt. Lennart beskriver Västlänken som Västsveriges största självmål i sin debattartikel.  Vi konstaterar just nu att Lerums kommun är på väg att göra ett alldeles eget självmål och detta måste vi tillsammans få stopp på.
Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan, trafikstrategi och parkeringspolicy. Även om inga beslut är fattade talar alla möten och workshops i kommunhuset sitt tydliga språk. Kommunens tjänstemän och influgna konsulter beskriver en framtid där bilen skall bort och där du, för ditt eget bästa, skall ändra din livsstil. De som behöver bilen har antingen fel syn på livet eller får skylla sig själva – även om de bor avsides. Drivkraften kommer från vår vision om att bli Sveriges ledande miljökommun. Utifrån detta görs tolkningar som att bilismen måste minska kraftigt. Ingen, eller väldigt liten, hänsyn tas till grön teknikutveckling och att bilen fortsatt har en viktig och avgörande roll  för våra invånare.
Budskapet är ”rattmuff av”.
I presentationer och förslag signaleras det att hinder skall skapas och parkeringar tas bort, eller flyttas långt bort, för att bilisten skall tänka om och göra andra val.
Det argumenteras för att det är ett egenvärde i att det skall vara svårt att ta sig fram med bil.
Det föreslås även att bostadsbyggandet i vår kommun skall begränsas så att inga hus får byggas längre bort än 1 200 meter från järnvägsstation eller 400 meter från busshållplats. Detta för att du inte skall bygga och bo där du kan tänkas behöva en bil.
Frasen som återkommer är att Lerums kommun skall hjälpa medborgarna att välja ett ”hållbart resande”.
Förvisso kommer förslagen mjukas upp och antalet meter suddas ut innan du får läsa förslaget och beslut tas men det är denna tydliga viljeinriktning vi Moderater vänder oss emot och som vi tycker du som kommunmedborgare skall få vetskap om.
Vi ser nu hur Socialdemokraterna, med Dennis Jeryd (S) i spetsen, styr processen allt närmare dessa planer. Vi har svårt att tro att detta verkligen speglar den politiska viljan hos våra borgerliga vänner inom C och L.
Moderaterna vet att vi kan utveckla vårt samhälle, förbättra gång-, cykel- och kollektivtrafik samtidigt som vi skapar en bra och fungerade biltrafik.
Vi Moderater tar ställning och står upp för våra medborgares rätt att även använda bilen. Att sätta käppar i hjulen för bilismen är att göra ett stort självmål för hela vår samhällsutveckling.

  • Alexander Abenius (M), kommunalråd och Arne Molander (M), andre vice ordförande i Moderaterna