Stora barngrupper i förskolan

Debatt

Är det rimligt att det skall vara 16 barn mellan 1-3 år på en avdelning? Tre personal är det enbart ett fåtal timmar om dagen. Hur skall personalen hinna med omsorg, trygghet, pedagogik och blöjbyten på så många barn. Hur kan detta vara möjligt politiker i Lerum? Skolverket rekommenderar 6-12 barn på en småbarnsavdelning.
Anna

veckansluncher