Svar angående Rydsbergsplanen

Debatt

Svar till: ”Miljövänlig fotbollsplan, Blä”, LT 31/1.

Rydsbergsplanen projekterades och byggdes under september till och med oktober, till en kostnad på cirka 6 miljoner kronor. Kommunen valde att släppa på träning omgående då det fanns ett starkt önskemål från föreningen att ta planen i bruk trots att planen inte är helt färdigställd. Det saknas 18 ton granulat som ska läggas på under våren. Vi lämnar kontinuerligt information till föreningens kontaktpersoner. Just nu förs en dialog med leverantören om hur planen ska skötas vintertid och vilka åtgärder som ska vidtas inför framtiden.

Per-Erik Tolonen
tf fritidschef, Lerums kommun

veckansluncher