Svar till Abenius

Debatt

Svar angående Alexander Abenius insändare om att kommunen läcker.
Jag vill först bara konstatera att Lerums kommun har en välskött ekonomi. Sektorn stöd och omsorg har dock gått med betydande underskott i många år, detta även när moderaterna var i majoritet. I sin insändare lyfter Alexander Abenius försörjningsstödet som en läcka han vill täta. Reaktionen är förmodligen från siffror som tagits fram när sektorn gjort en ekonomisk genomlysning via en kostnadsanalys som kallas kostnad per brukare. Det är dock viktigt att man analyserar siffrorna först, så man inte jämför äpplen med päron. Men helt klart signalerar siffrorna att verksamheten måste göra något.
Vi i majoriteten har tagit tag i denna fråga genom att i budget 2018 sätta ett prioriterat mål om att försörjningsstödet ska minimeras. Nu är det viktigt att vi från politiken följer upp målet, så verksamheten levererar måluppfyllelse. Att som i förslaget införa ett tak i försörjningsstödet omgående i vår kommunala verksamhet går inte. Stödets utformning är fastslaget i en riksnorm beslutad av Socialstyrelsen.
Försörjningsstödet är ett viktigt skydd för dem som har rätt till det och självklart måste målsättningen vara att stödet är tillfälligt. Här arbetar verksamheten med att säkerställa att processerna på ersättningar via försörjningsstöd är behovsprövade och rättsäkra.  När det gäller robotisering av kommunens bidragsbedömning enligt Trelleborgsmodellen, är det en modell som kan införas, men processerna måste vara klara i den egna verksamheten innan man inför modellen. När kommunen har den plattformen att stå på så finns det inget som hindrar.
Jag minns de åren som vi i de mindre partierna i Alliansen kämpade för att moderaterna skulle se mer positivt på att stötta de samverkansparter som ville skapa förutsättningar för ökat företagande, detta som i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Det är bra att moderaterna nu har ändrat sig.
Det är viktigt att så många som möjligt har arbete att gå till. Det är betydelsefullt att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden ut i arbete, sysselsättning eller utbildning. Inte bara för kommunens ekonomi utan framförallt den egna individens skull.
Avslutningsvis är jag förvånad att moderaterna inte kom med ett enda förslag när kommunstyrelsen beslutade om sektorplanen för stöd och omsorg inför 2018 i förra veckan. Då fanns det ju verkligen en möjlighet. Det är ju via ett aktivt och målstyrt arbete i de politiska forumen man skapar kommunal verkstad inte via insändare.

  • Eva Andersson(C), kommunalråd och ordförande i stöd och omsorgutskottet