Svar till Kulturskolan

Debatt

Kulturskolans verksamhet är en växande och uppskattad verksamhet som i nuläget upplever ett stort tryck i de verksamhetslokaler som finns att tillgå. Men det finns inga planer på att Kulturskolans lokaler i paviljongen på Dergårdsområdet ska försvinna. Kulturskolans behov av permanenta och verksamhetsanpassade lokaler finns med i framtida planer inom kommunen.

  • Christina Aurell, Kulturskolechef Lerums kommun