Svar till Lena, orolig dotter med mor på äldreboende

Debatt

Hej Lena,

I din insändare den 31 januari kan jag utläsa en stor oro för omsorgen om din mamma.  Vi gör en del anpassningar inom äldreomsorgen nu för att dels få en ännu bättre verksamhet, men också för att använda resurserna på rätt sätt. Det handlar om att planera efter behov. Jag vet att du har träffat enhetschefen på boendet kring detta, men jag träffar dig gärna också för att prata om hur vi kan möta din oro och förhoppningsvis kan du bli trygg med att vi även har ett tydligt brukarperspektiv i våra förändringar. Kontakta mig gärna för ett personligt möte via kundcenter KomIn telefon 52 10 00.

 Med vänlig hälsning

Lisbeth Olsson
biträdande sektorchef Sektor stöd och omsorg Lerums kommun