• Föreläsning med kriminologen Nina Rung.
  • Kriminologen Nina Rung (till vänster) föreläste. Här tillsammans med socionomen Emilia Fazelia.

Tema våld engagerade eleverna

Lerum

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor var temat under ett par dagar på Lerums gymnasium. Glasburkar fyllda med puttekulor fick ett alldeles speciellt symbolvärde.

Det var i måndags och tisdags som sektor stöd och omsorg på kommunen anordnade temadagarna i esteternas hus Häggen. Alla elever i årskurs 2 var inbjudna och en av höjdpunkterna besöket från kriminologen Nina Rung.

– Hennes föreläsning handlade om könsnormer, vad de kan leda till, ungas pornografikonsumtion samt dess koppling till mäns våld mot kvinnor och sexuella övergrepp och hur vi alla tillsammans kan förebygga och förhindra att de sker, säger socionomen Annika Ackerud i ett pressmeddelande.

Eleverna själva bidrog bland annat med affischer och en fotoutställning. Många engagerade ungdomar diskuterade könsroller och en del berättade om sitt liv som barn i familjer där det förekommer våld. Ett test med puttekulor visade hur vanligt faktiskt det är. I två glasburkar kunde eleverna lägga en puttekula för varje person de kände som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, respektive levde med våld i familjen.

– Det fanns 100 puttekulor i den förstnämnda glasburken och 60 kulor i den andra. Lerum – mer än du tror, stämmer även här, säger Annika Ackerud och syftar på kommunens slogan.

Arrangemanget skedde i samarbete mellan sektor stöd och omsorg och flera andra aktörer. På plats fanns även representanter från kommunens fältverksamhet, ungdomsmottagningen, samt tjej-och kvinnojouren Olivia.