Eleverna fick lämna skolan

LERUM

På fredagsförmiddagen fattades beslutet att utrymma Torpskolan i Lerum.

– Vi upptäckte en spricka i golvet utanför biblioteket, och där hade golvet lyft sig. Vi kontaktade fastighetsenheten och därefter fattades beslutet att samtliga elever skulle lämna skolan, säger Ingalill Kjellstrand, rektor.

Har det varit farligt att vistas i lokalen?

– Nej, svarar Ingalill Kjellstrand.

En geoteknisk undersökning ska göras. Arbetet med denna kommer att pågå även på måndag, och därför kan eleverna inte vara i skolan då heller.

– Nu ska vi rektorer tillsammans med våra chefer fatta beslut om undervisning ska ske på annan plats eller om det ska lösas på annat sätt, därefter kontaktar vi föräldrarna, säger Ingalill Kjellstrand, som tror att detta kommer att ske på fredagseftermiddagen.

Hon fortsätter:

– När den geotekniska undersökningen är genomförd kommer vi att att kunna lämna mer information, både om vilka arbeten som väntar och när eleverna kan komma till skolan.

veckansluncher