Äldre och maten

Debatt

Svar ”Sävegårdens mat till fler äldre”,  LT 28/2.

Lisa skriver en bra insändare om äldre som önskar att få ta del av bra mat från Sävegården.
Middagen eller lunchen har genom mitt, och säkert de flestas liv varit höjdpunkten på dagen, både när jag gick i skolan och under mitt nu drygt trettioåriga arbetsliv. Min mamma fick under en period dessa totalt meninglösa,vidriga portionsrätter i plastformar. Det är fyra år sedan och det är en skam om det fortfarande är detta som erbjuds de äldre. Ett hån mot överhuvudtaget samtliga sinnen.

Förstår man fortfarande inte att även äldre behöver äta god och bra mat och dessutom komplettera med vitaminer och mineraler. Det är ondskefullt att beröva äldre den sanna glädje som matglädje ger människan. Tänk på det nästa gång du sätter dig vid ett bord för att äta något gott vare sig det är du eller någon annan som åstakommit dagens middag eller lunch.
Elisabeth