Spadtag. Kommunalråden Dennis Jeryd, Rutger Fridholm, Lill Jansson, Eva Andersson, Alexander Abenius, kommundirektören Håkan Pettersson och representanter för GBJ bygg i Öxeryd, där en av förskolorna ska byggas. Foto: Lerums kommun

Bygger de nya förskolorna

Lerum

GBJ Bygg Väst etablerar sig som ett av de tunga byggföretagen i kommunen. Företaget har bland annat fått uppdraget att bygga om kommunhuset samt att bygga fyra nya förskolor.

Just nu arbetar företaget med renovering av kommunhuset. GBJ Bygg Väst ska även dra igång byggnation av fyra kommunala förskolor, och tog nyligen ett första spadtag för detta.

I höstas beslutade politikerna i kommunstyrelsen att kommunen skulle genomföra en upphandling om en strategisk partnering för fyra förskolor. Det lokala byggföretaget blev vinnande anbudsgivare.

– Jätteroligt. Vi är väldigt glada över att vi vann anbudet, säger Håkan Sibbesson på GBJ Bygg.

Strategisk partnering innebär att den som vill bygga, i det här fallet Lerums kommun, arbetar med en byggentreprenör i flera projekt. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att detta innebär att parterna arbetar kontinuerligt tillsammans och utvecklar tekniska lösningar som över tid kan leda till bland annat bättre kostnadskontroll, sänkta kostnader, kortare tid för genomförande och ett större värde för investerade medel.

Enligt kommunen lämpar sig strategisk partnering när det finns någon typ av likhet eller upprepning mellan projekten, för att ta vara på effekterna av organisationens lärande.

De fyra nya förskolorna är beslutade enligt investeringsbudget för år 2018 och ska byggas i Öxeryd, Gråbo och Hallsås. Placeringen för den fjärde förskolan är inte bestämd ännu annat än att den ska byggas i Lerum.