Det var en gång ett träd…

Debatt

Går genom Lerums centrum. Gör stora ögon! Där ligger en stor, kraftfull stubbe! Utanför det gamla Tingshuset! Nyss stod där ett gammalt, lyckligt träd. Nu nedgraderat till en ”sittplats” för trötta ben! (Än så länge)!

Var trädet sjukt, för gammalt? Nej, det stod bara i vägen för ett nytt Växtrum! Det har gått troll i anläggningar av ”Växtrum”! Redan tidigare i år överraskade Lerums beslutsfattare de boende vid Almekärrs lekplats. Plötsligt en dag! Grävmaskiner erövrade ängen! Ingen info till boende. Vad var på gång, undrade man? Ett Växtrum! Stackars ”Lerum” som inte vet hur det ska utmärka sig på annat sätt.

Är det allt man kan åstadkomma i kommunen för att göra Lerum attraktivt? Varför inte något man kan glädja sig åt året om? Broutsmyckningar? Bra, charmig gatubelysning genom centrum?

P.s. Även stubben nu ett minne blott! Måtte växtrummet nu fylla tomrummet efter Trädet.

Växtrum – för vem?