Solnedgång över Tingshuset i Lerum 24 oktober 2012. Den gamla kastanjen stod på sin gamla sedvanliga plats fram tills i tisdags morse . På bilden syns en ek i förgrunden och kastanjen i bakgrunden. Arkivfoto: Läsarbild av Gunilla Jonsson

Kastanjen – ett minne blott

Lerum

Den stora kastanjen framför tingshuset i Lerum har sågats ner av misstag.

Det är Lerums kommun som tagit ner trädet.

Varför är kastanjen nedsågad?

– När det gäller kastanjen i Tingshusparken gick det för fort och vi har brustit i kommunikationen. Jag beklagar det, säger Annika Andersson, verksamhetschef på kommunens tekniska service.

På vilket sätt brast kommunikationen?

– Internt, arbetet kommunicerades inte.

Vilket/vilka träd skulle egentligen ha sågats ner?

– Kastanjen togs ner i samband med att vi tog ner ett annat träd i närheten.

Har ni fått några reaktioner?

– Ja, trädet stod ju centralt och har stått där länge, så det är klart invånare undrar vad som hänt. Vi försöker tala om när vi gör förändringar, som nu när vi tar ner träd i Seatons allé och när vi tog bort träd i samband med att parkeringshuset byggdes.

Har du någon kommentar till händelsen?

– Det är olyckligt och jag beklagar det. När vi tar bort viss växtlighet, som det här trädet, försöker vi kompensera det på olika sätt för att bevara den biologiska mångfalden.

– I det här fallet kommer vi att plantera ny växtlighet på en annan plats, eftersom vi har ledningar i marken vid Tingshuset. I nuläget vet jag inte exakt vad som kommer planteras istället eller var vi kommer att plantera det. Kastanjen lägger vi i naturen så att den kan komma insekter och annan flora och fauna till del.

Annika Andersson konstaterar vidare att kommunen har många ledningar i marken framför Tingshuset

– Samtidigt står vi inför utveckling av centrum där vi ska bygga resecentrum och skapa möjlighet att bygga fler bostäder. I det arbetet kommer vi gräva upp gator i olika etapper, det blir trafikomläggningar och en del träd påverkas.

Kastanjen framför Tingshuset bedömdes 2012 vara ett friskt träd, men påverkat av ingrepp som grävning och väg. Trädet är utpekat som skyddsvärt, men är inte klassad som särskilt skyddsvärt träd enligt länsstyrelsen.

Trädet står på så kallad prickad mark i detaljplanen.

– Det innebär att marken inte får bebyggas, men exempelvis vägar får anläggas. Det är ingen park- eller naturmark.