Fråga till SD

Debatt

Efter SDs insändare om ”Återskapande av ett tryggt Lerum” så undrar jag vilka de övriga punkterna är för att förebygga otrygghet och bekämpa problemen? I artikeln redogör de enbart för den första men det vore intressant att få reda på innehållet för de tre andra punkterna också.

  • CA