Jippo i Tingshusparken

Debatt

1.Vill gärna ha svar från kommunen varför man tar bort en frisk och vacker kastanj?
2. Växtrum är ett jippo som borde avslutas. Tidigare försök är inget att skryta om. Fel att ta i anspråk de få grönytor som finns kvar i parken.
3. Parkavdelningen bör få pengar och personal istället, som ger dem förutsättningar att sköta parker och planteringar, i samtliga kommundelar. Idag saknas uppenbarligen en kunnig ledning för kommunens parkskötsel.

En som älskar träd och blommor