Kommunen riskerar straffavgift

Lerums kommun

13 256 kronor. Så mycket ska Lerums kommun tvingas betala för att inte ha verkställt ett beslut enligt LSS inom skälig tid. Det anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som har ansökt hos förvaltningsrätten om att en så kallad särskild avgift ska dömas ut.

I det aktuella ärendet dröjde verkställigheten av den beviljade insatsen drygt 16 månader, vilket Ivo inte anser är skäligt.