Lindar ska fällas på Seatons allé

Lerum

Länsstyrelsen har gett parkenheten i Lerums kommun tillstånd att fälla 14 träd på Seatons allé. Det skriver kommunen på sin hemsida.

Det handlar om träd av arten lind som har angripits av den agressiva svampen stubbdyna. Svampen orsakar röta i stammen eller roten vilket minskar trädens stabilitet och i förlängningen kan leda till att de blåser omkull.

De 14 träden står på olika platser i allén och ska fällas under mars månad. Efter fällning ska kommunen, på länsstyrelsens inrådan, placera ut träden på olika platser i kommunen med öppna ytor för att på så viss ge ny näring åt platserna. Detta ska dock inte medföra att den aktuella svampen sprids.

På Seatons allén har parkenheten börjat planera för att plantera nya träd.