Marken vid Säveån ska bli stabilare

LERUM

För att undvika framtida skred har kommunstyrelsen bestämt att ur investeringsbudget ta medel i anspråk för att genomföra stabiliteringsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering.

Stabiliteringsåtgärderna behövs för att hindra erosion, men också för att bilda mothåll vid Dergården.
Statens geologiska instituts (SGI) rapport, som kom förra året, visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

Arbetet är delvis en förutsättning för verkställandet av detaljplaner för Säveå park och Dergårdsparken.