Miljonböter för Lerums kommun

Debatt

De partier i Lerum som genom sitt märkliga beslut brutit mot gällande lag och hämningslöst slösat bort våra inbetalda skattemedel kan självklart inte få fortsatt något förtroende efter höstens kommunalval.
Påminn ständigt om de aktuella partiernas ansvarslösa agerande fram till valet i september.
Dessutom tar vi för givet att de ansvariga själva betalar de böter de orsakat och inte vältrar över miljonerna på oss oskyldiga skattebetalare.

  • Väljare i september