Arkivfoto

Miljonböter för Lerums kommun

Lerums kommun

Två miljoner kronor. Så mycket tvingas Lerums kommun betala i så kallad upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Bakgrunden är det omdiskuterade avtalet mellan Lerums kommun och företaget Boklok från den 8 december 2016.

Kommunstyrelsen beslutade då att ingå avtal om uppförande av 30 lägenheter i Sjövik, till ett värde om totalt 41 600 000 kronor (52 miljoner kronor inklusive moms). Avtalet ingicks utan att affären annonserades i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling, LOU.

Direkttilldelning

Av de 30 lägenheterna skulle hälften gå till ordinarie bostadsmarknaden och hälften till nyanlända med uppehållstillstånd. Det var för att möjliggöra snabb byggnation och inflyttning som kommunen upphandlade bostäderna utan föregående annonsering, så kallad direkttilldelning.

Affären stötte dock på patrull i form av Konkurrensverket som utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen i Sverige. Myndigheten vände sig till förvaltningsrätten och begärde att kommunen skulle åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor.

Två miljoner kronor

I fredags meddelade Förvaltningsrätten i Falun sin dom: Lerums kommun döms att betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Domstolen anser sammantaget att det saknats godtagbara skäl för Lerums kommun att direktupphandla, och att kommunen därmed genomfört en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket hade krävt en straffavgift på tre miljoner kronor, men domstolen prutar ned avgiften till två miljoner kronor då man anser att det finns förmildrande omständigheter. Det handlar enligt domstolen bland annat om att det varit en kort kontraktstid, att upphandlingen inte rört sig om ett särskilt högt värde och att ”risken för ytterligare direktupphandlingar förefaller låg med tanke på att det rört sig om en särskilt ansträngd period”.

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet när ärendet var uppe i kommunstyrelsen i december 2016. Kristdemokraterna gjorde en protokollsanteckning med följande formulering: ”Kristdemokraterna konstaterar att vi ser att byggnationen i Sjövik är viktig. Vi vill säkerställa att vi inte bryter mot lagen när vi gör avsteget från upphandlingen och vill att det skall säkerställas innan beslut tas om avsteg enligt särskilda skäl.”

Det moderata oppositionsrådet Alexander Abenius är fortsatt mycket kritisk till hur ärendet har hanterats. Så här kommenterar han fredagens dom.

– Moderaterna i Lerums kommun varnade Socialdemokraterna för att detta skulle kunna ske. Tyvärr tog de beslutet att inte lyssna på våra varningar, och nu har de slösat bort två miljoner kronor som kunde användas till mycket annat här i Lerums kommun. Det tycker jag är olyckligt och oansvarigt.

– Vi förväntar oss alltid att våra kommunmedborgare och den privata näringen skall följa våra lagar och regler, då måste vi förvänta oss detsamma av den styrande socialdemokratiskt ledda majoriteten. Det är en moralisk- och en trovärdighetsfråga, fortsätter han.

Hanterat det annorlunda

Enligt Alexander Abenius hade Moderaterna hanterat ärendet på ett annat sätt.

– Vi hade för det första sett till att vi följde lagen till punkt och pricka. Sedan hade vi gått ut med en vanlig offentlig upphandling. Då hade vi fortfarande fått bostäder, kanske till ett lägre pris, upphandlingen hade varit laglig och vi hade sluppit betala böter på två miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) uppger att kommunen inte håller med om domstolens bedömning,

– Kommunen instämmer inte i den bedömning som förvaltningsrätten har gjort avseende den brådskande situation som förelåg och tycker inte att förvaltningsrätten har tagit tillräcklig hänsyn till de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för upphandlingen.

– Vi noterar att förvaltningsrätten ändå verkar ta viss hänsyn till den hårt ansträngda situation som förelåg eftersom rätten dömer ut två miljoner kronor, eller 4,8 procent, av de maximalt 4 160 000 kronor som utgör den högst nivån som kan utdömas, fortsätter Dennis Jeryd.

Enligt Dennis Jeryd har Lerums kommun ännu inte bestämt huruvida man ska överklaga domen.