Politisk propaganda

Debatt

Lars-Göran Larsson, som var kritisk mot en enkät på kommunens hemsida om Lerums trafikstrategi, är säkert medveten om att hemsidan utnyttjas för politisk propaganda av föga vetenskapligt värde.

Likadant var en enkät om kommunens ”trygghetsskapande åtgärder”(som givetvis huvudsakligen polisen borde sköta) författat av någon sannolikt dyr konsult men kunde lika gärna skrivits av någon av ortens gymnasielever.
Efter kommande val måste vi få ett slut på detta och annat kommunalt trams som vi skattebetalare tvingas betala.

  • Lerumsbo