Replik till Susanne Haggren, Fastighetsägarna GFR

Debatt

Fastighetsägarna GFR:s Susann Haggren målar i sitt inlägg upp en svart bild av dagens bostadsmarknad där hemlöshet, trångboddhet och segregation ökar och där allt fler människor vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att hitta en bostad.

 Det är glädjande att Fastighetsägarna säger sig vilja värna om de svagaste i samhället. Men dessvärre är de lösningar som Susann Haggren presenterar fel väg att gå.

Grundproblemet är att det byggs alldeles för få lägenheter som människor har råd att efterfråga. Branschen förmår inte att leverera en produkt till rätt pris. Men i stället för att göra allt för att hålla byggkostnader och hyror nere anser GFR att skattebetalarna ska träda in och stå för kostnaderna för ett allt dyrare boende.

En generell lösning med bostadsbidrag riktade till normalinkomsttagare blir inget annat än en direkt subvention till bostadsföretagen som därmed både kan behålla och öka sina vinster. Och att införa så kallad social housing, subventionerade bostäder riktade till låginkomsttagare, skulle få samma effekt – kraftigt ökade kostnader för samhället och fortsatt god lönsamhet för fastighetsägarna.

Det är bättre att subventionera själva byggandet så att hyrorna kan hållas på rimliga nivåer. Det investeringsstöd som just nu finns ställer krav på låga hyresnivåer så att stödet verkligen kommer de framtida hyresgästerna till del och inte hamnar direkt i byggarnas fickor.

Men hittills har intresset från privatvärdarnas sida att utnyttja investeringsstödet varit ljumt. Inte heller har vi sett några tecken på att Fastighetsägarna är intresserade av att följa Sabos och Sveriges Kommuner och Landstings initiativ och ta fram industriellt tillverkade och färdigupphandlade typhus. Något som leder till snabbare byggprocesser, lägre byggkostnader och därmed lägre hyror.

Redan i dag finns alltså möjligheter att pressa kostnader. Men än viktigare är att komma tillrätta med de orättvisa ekonomiska villkor som i dag råder mellan ägt och hyrt boende och som gör en nybyggd hyreslägenhet betydligt dyrare än en ägd bostad.

Marie Lindén
Bostadspolitiskt sakkunnig, Hyresgästföreningen i västra Sverige