Resursslöseri i VGR

Debatt

I bokslutet för sjukvården i Västra Götalandsregionen kan man läsa att kostnaden för inhyrd personal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor uppgår till 615 miljoner en ökning med 22% jämfört med utfallet år 2016.

Kostnaden för tex en sjuksköterska är 50% högre än att ha anställda i egen regi.
Trots en stadig ökning år från år stiger hyrnotan för inhyrd personal stadigt.

Varför man inte kunnat vända denna trend är djupt beklagligt. Orsaken är uppenbar, arbetsmiljön dvs bättre schemaläggning med mer tid för återhämtning, är en av orsakerna till att det ej är attraktivt att arbeta på våra sjukhus. En annan orsak är den dåliga lönen vilket påtalas av vårdförbundet ständigt. Det tillskott som regeringen skjuter till för vården där avsikten är att få mer anställda är bra, men räcker inte till för att kapa vårdköerna. Att regionens politiker kan förvalta det tillskottet från staten och därmed får mer personal att arbeta i vården återstår att se.

  • Robocop