Illustration: Tyréns
Ansöker om bygglov. Så här ser förslaget som lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden ut.

Så här ska nya idrottshallen se ut

Lerum

Markarbetet startade redan i höstas, men även om kommunen i stora drag bestämt vad den nya idrottshallen ska innehålla har det varit oklart hur den ska se ut.
Nu finns ett färdigt förslag som presenterats för miljö- och byggnadsnämnden.

Utgångspunkten har varit att hitta en utformning som passar in i ett område som kommer att få en mer stadsliknande miljö. Området ska även i framtiden ha inslag av parkkaraktär, också det en viktig faktor, och fasaden byggs i en jordfärgad brunröd metall med solskyddsglas i grön färg i foajén.

Som LT skrivit tidigare får hallen två fullstora planer, som kan göras om till en plan med en extra läktare. Genom en enkel knapptryckning ska läktaren kunna fällas ut över ytan som annars utgör kortsidorna på de två planerna. Totalt finns då en publikkapacitet på 1 000 åskådare.

Många aktiviteter

Byggnaden får två plan och kommer bland annat att innehålla ett kafé, mötesrum och en sal för exempelvis styrketräning. Ungdomar ska ha möjlighet att övernatta vid arrangemang och ambitionen är även att hallen ska kunna användas vid skolavslutningar.

Under hallen byggs ett garage i sutteräng med plats för 90-talet bilar, ungefär lika många platser som fanns tidigare.

Med gestaltningskonceptet färdigt har nu en ansökan om bygglov lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

– Det känns kul att vara projektledare nu med stort engagemang i alla led, säger Mia Ackerberg på Lerums kommun.

Genom att söka separat marklov kunde kommunen tillsammans med entreprenören påbörja arbetet redan i höstas. Under ett par veckors tid har det inhägnade området dock varit tomt på byggnadsarbetare.

– Det har gått olika rykten om varför bygget stått stilla, men det beror på att tjälen satt sig i marken och bedömningen är att det inte är lämpligt att utföra något arbete där nu, säger Mia Ackerberg.

Genom förberedande arbeten i fabrik har byggprocessen än så länge inte tappat fart, men håller kylan i sig för länge finns risk för förseningar. Än så länge är dock målet att hallen ska vara klar under nästa sommar.

– Ambitionen är inflyttning till terminsstarten 2019, säger Mia Ackerberg.