Sjuka äldre drabbas av stängda korttidsplatser

Debatt

De senaste månaderna har vi fått flera samtal från anhöriga till sjuka äldre där man har varit orolig och ibland fullständigt förtvivlad över hur situationen för den äldre anhörige ser ut. Samtalen har handlat om oro och frustration över att äldre sjuka människor som legat på sjukhus och nu behöver korttidsboende under en period inte kan få detta. Samtalen har också handlat om oro över nattpatrullen där man gjort neddragningar så att personalen får åka ensamma istället för att vara två.

En korttidsplats kan erbjudas till dem som legat på sjukhus och som inte är tillräckligt friska för att åka hem direkt, som tillfälligt stöd för att man ska kunna bo kvar hemma, för att avlasta anhöriga eller i väntan på att man ska få ett permanent boende. Eftersom Lerums kommun nu stängt cirka tio korttidsplatser på Tuvängen får äldre ligga kvar på sjukhus onödigt länge och vänta eller så får de komma till ett särskilt boende där kompetens inom rehabilitering saknas. Detta är inte bra för någon. Det innebär bland annat mänskligt lidande, en ökad belastning på en redan hårt pressad personal och ökade ekonomiska kostnader. Det bidrar också till en svår situation för sjukvården eftersom vårdplatser upptas av människor som inte är i behov av platserna. I sin förlängning innebär det dessutom att människor i behov av en plats på sjukhus inte får plats. Problemet med att kommuner, av olika skäl, inte tar hem sina färdigbehandlade kommuninvånare från sjukhusen, är inte nytt. Det har funnits från och till under många år. Att stänga ner korttidsplatserna i Lerums kommun samtidigt som behoven är så stora är helt ofattbart.

Situationen inom äldreomsorgen är mycket ansträngd och vi vet att personalen gör ett fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar som finns. Vi känner en stor oro över att de redan höga sjuktalen ska öka bland personalen på grund av den nu allt mer pressade situationen.

Några besked från den ­socialdemokratiskt ledda majoriteten i kommunen kring hur man tänker lösa dagens ohållbara situation har inte presenterats. Att lösa situationen handlar om att göra svåra prioriteringar mellan angelägna områden och satsningar där man sannolikt behöver skjuta vissa frågor på framtiden för att klara dagens problem. Vi skulle vilja veta hur den politiska majoritetens prioriteringar ser ut och vilka förslag till åtgärder man tänker vidta.

Alexander Abenius (M)
Kommunalråd
Anna-Lena Holberg (M)
Regionpolitiker Västra Götalandsregionen
Oskar Ahlman (M)
vice ordförande Stöd- och omsorgsutskottet