Stoppa skandalen – Växtrum!

Debatt
Återigen har Lerum kommuns ”Växtrumsjippo” ställt till det. För att skapa en planteringsyta intill vårt fina gamla kommunalhus har man sågat ned den gamla  kastanjen, som har prytt vår park i snart 100 år!

Kan det inte bli slut på dessa dumheter nu och låta sponsorerna använda pengarna till riktiga saker för vår kommun.
Badbryggan vid Aspens badplats vore ett bra projekt. Här springer tusentals barn på detta provisorium med sina bara fötter varje sommar. Det vore verkligen något önskvärt att renovera denna brygga, som nu ser mest ut som ett ”skatbo”.

I Göteborg är det Västlänken man inte vill ha – i Lerum är det Växtrum man vill slippa.

Kristian Pedersen