Svar angående L och C

Debatt

Svar ”Allians i Lerum?, LT 7/3 och ”Vem kan lita på L och C inför valet 2018?”,  LT 31/1.

På kort tid har två anonyma insändare beskyllt Liberalerna och Centerpartiet för att ha ingått en ohelig allians och att det därför inte går att lita på oss. Inget kan vara mer felaktigt. Är det några partier man som kommuninvånare kan lita på, är det Centerpartiet och Liberalerna.

Efter valet 2014 var vår ambition att bilda en stabil politiskt majoritet i Lerums kommun och som politiska mittenpartier ville vi förhandla med andra partier om en gemensam politisk plattform inför nuvarande mandatperiod. Syftet var att bilda en majoritet där vi kunde genomföra vår politik och få en tydlig majoritet i kommunfullmäktige. Allt för att kunna fatta bra och långsiktiga beslut, som gynnar dem som bor i Lerums kommun.
Kärnverksamheter som skola och omsorg, tillsammans med bostäder stod då i fokus och gör fortfarande. Eftersom Liberalerna och Centerpartiet är borgerliga partier inledde vi med att försöka förhandla med övriga Allianspartier. I det läget fanns det dock ingen möjlighet för Alliansen att bilda en stabil majoritet.

För oss handlar politik om att komma överens och fatta ansvarsfulla beslut, inte om att behöva förhandla om varje enskild fråga. Vi vill också vara tydliga med att V inte ingår i den nuvarande majoriteten i Lerums kommun, medan KD däremot ingår i en valteknisk samverkan med oss under mandatperioden 2014-2018.

Att kalla nuvarande majoritet för socialistisk är därför oseriöst och vilka socialistiska beslut tycker vår anonyme insändarskribent egentligen att vi har fattat? Svaret är inga. Istället har vi fortsatt med konkurrensutsättningar, satt fokus på ökade kunskapsresultat i skolan, ökad valfrihet i äldre­omsorgen och gett byggföretagen mer att säga till om. Och inte minst har vi bjudit in föreningar, företag och invånare till dialog i en rad olika frågor.

Utöver det byggs fler bostäder än tidigare och vi har gjort rejäla satsningar på idrottshallar, som vi vet är viktiga för många i vår kommun. Samtidigt arbetar vi på bred front för att göra kärnverksamheterna ännu bättre och på att ha en ekonomi i balans.

Att vi idag har tre kommunalråd på halvtid och tre nya utskott under kommunstyrelsen har varit en förutsättning för detta och det är ingenting som har fördyrat den politiska organisationen. Nej, tvärtemot vad de anonyma insändarna insinuerar så är Liberalerna och Centerpartiet garanter för en klok och borgerlig mittenpolitik, för en aktiv ledning och för att det även fortsättningsvis ska hända bra saker för alla som bor i Lerums kommun, oavsett i vilken kommundel man bor.

När det sedan gäller kommunvalet i september, går vi till val som enskilda partier. Efter valet kommer vi att söka stöd och samarbetspartier för en fortsatt klok mittenpolitik.

Lill Jansson
för Liberalernas kommunfullmäktigegrupp

Eva Andersson
för Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp