Svar från Lerums kommun på inlägg angående kastanjen

Debatt

Den nya Växtrumsplatsen som kommer ligga vid sidan av Tingshuset, skapas helt oberoende av kastanjen som stod på framsidan av Tingshuset. Växtrumsplatsens planteringsyta har varit utmarkerad en tid och det är den yta som kommer användas.

Vad gäller Växtrumsplatserna, så använder vi kommunal mark, mindre ytor, som till del varit lite outnyttjade, för att skapa inspiration och platser att mötas på.

Annika Andersson
Verksamhetschef, Lerums kommun