Svar till Lerums kommun angående nedsågade kastanjer

Debatt

Annika Anderson – du måste väl ändå erkänna att ni sågade ned en ca 25-år gammal kastanj som stod i vägen för Växtrumsplatsen och inte bara det bara det stora trädet.

Beträffande din klagan om att det är så mycket trädrötter där ni skall fram med ledningar. Du vet väl att det idag finns modern teknik att ”trycka” fram ledningar under trädens rötter. Hoppas att Lerums kommun använder denna teknik, så inte fler träd skadas.

Jag tycker det är vackrare och viktigare med naturliga träd i Lerum än detta konstgjorda ”Växtrumsjippo”.