Svar till orolig medborgare

Debatt

Centerpartiets partistyrelse fattade med en omedelbar verkan att utesluta de två nämndemännen för att de gett uttryck för åsikter som inte alls överenstämmer med Centerpartiets värdegrund.

Orsaken till att Centerpartiet agerat snabbt och kraftfullt, och valt att utesluta dessa medlemmar, är att de ger uttryck för värderingar som står mycket långt från Centerpartiets. De går helt på tvärs emot Centerpartiets syn på alla människors lika värde och likhet inför lagen. Man kan inte vara en del av Centerpartiet om man har de värderingarna. Det gäller även på lokalt plan.