Svensk lag gäller även för de styrande i Lerum?

Debatt

Man häpnar över den nonchalans som de förtroendevalda har som styr i Lerum. De anser sig tydligen kunna stå över lagen med konsekvensens att skatte­betalarna ska behöva stå för deras maktmissbruk. De två miljoner som Lerums kommun har fått i skadestånd skulle kunna ha använts till exempel fler vårdare inom äldreomsorgen. Om Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centern har någon hyfs i kroppen ska de betala kommunen den kostnad som de har förorsakat kommuninnevånarna.

Det förefaller finnas skäl att upplysa de styrande i Lerums kommun om att möjlighet att utkräva straff- och skadeståndsansvar kan komma i fråga.

Straffansvar: Den som gör sig skyldig till brott vid utövandet av förtroendeuppdrag omfattas förstås liksom vanliga medborgare av gällande straffrättsliga regler. För offentlig verksamhet kan särskilda straffrättsliga regler komma ifråga, såsom tjänstefelsansvar (vid myndighetsutövning).

Skadeståndsansvar: Förtroendevalda och tjänstemän kan drabbas av personligt skadeståndsansvar bland annat om de genom uppsåt eller vårdslöshet orsakar skada för huvudmannen (kommunen) eller för tredje man. I förhållande till de förtroendevalda är frågan om ansvarsfrihet avgörande för möjligheten att kräva skadestånd. (4 kap. 1 § skadeståndslagen).

Sverigedemokraterna i Lerum