Utreder ny driftsmetod för boenden

Lerum

Lerums kommun utreder möjligheten att starta intraprenad för kommunens boenden. Om driftsformen införs får personalen ökat ansvar för boendet de jobbar på.

Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta en intraprenad i kommunens särskilda boendeverksamhet, det kan till exempel vara på ett äldreboende.

Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att personalen på boendet får ökade befogenheter och ansvar för ekonomi, investeringar och arbetssätt. Verksamheten får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare, i det här fallet kommunen. Personalstyrkan är anställda av kommunen och har alltså samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten.

Orsaken som politikerna anger för införandet av den nya driftsformen är att man vill korta beslutsvägarna och stimulera personalen till att göra en ännu bättre verksamhet och samtidigt skapa en god arbetsmiljö.

– Andra kommuner har genomfört intraprenad med positiva resultat och via dessa har vi kunnat se goda effekter av personalens kreativitet och nytänkande, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för enhet stöd och omsorg.

För att vara tydliga med att verksamheten fortsatt ska ha fokus på hög kvalitet och ekonomiska effekter får förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag under våren med vad som krävs för att säkerställa detta innan beslut tas om ett genomförande.

Höja nöjdheten

– Nu får verksamheten komma tillbaka och beskriva hur den påverkas i stort om intraprenad införs. Förslag till regler för att säkerställa minst bibehållen kvalitet måste utarbetas. Det kan till exempel vara olika riktlinjer, principer för budget och resultatbalansering samt kvalitativa och kvantitativa mål, säger Eva Andersson och fortsätter:

– Vi har ett prioriterat mål om att höja nöjdheten hos de äldre och ser positivt på att kunna genomföra intraprenad under det kommande året, detta ger oss även en möjlighet att få till en ny stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.