Yngling frias från inbrottsmisstankar

Gråbo

I tingsrätten dömdes en 17-årig kille mot sitt nekande för ett inbrott. Detta då en ölburk med hans DNA hade hittats på brottsplatsen.
Nu frikänns han på den punkten av hovrätten.

I mitten av september 2016 var det inbrott i Lekstorps IF:s klubbstuga. Ur ett kassaskåp stals cirka 15 000 kronor i kontanter. En 17-årig kille dömdes i tingsrätten för inbrottet. Detta då en ölburk med hans DNA hade hittats inne i stugan.

17-åringen uppgav i rätten att han hade varit utanför klubbstugan många gånger och druckit öl, men att han aldrig varit inne på Lekstorps IF:s kansli. Han överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

En anställd på klubben vittnade också om att det är vanligt att ungdomar dricker öl utanför klubbstugan på helgerna och att det ligger ölburkar kvar på måndagen.

Hovrätten anser att det inte går att bortse från 17-åringens invändning att ölburken kan ha tagits in på kansliet av någon annan än han själv.

Då det inte finns någon annan bevisning mot honom, anser hovrätten inte att det är ställt utom rimligt tvivel att det är 17-åringen som genomfört inbrottet. Åtalet mot honom gällande stöld ogillas därför.