Fåglar satte stopp för trädfällning

Lerum

Personalen på parkenheten stötte på patrull när de skulle fälla sjuka träd i Seatons allé. Fåglar som just börjat häcka gör att man skjuter på arbetet med de sista träden.

Det är länsstyrelsen som har gett parkenheten tillstånd att fälla flera lindar i allén. Detta med anledning av att de är angripna av stubbdyna, en aggressiv svamp som orsakar röta i stammen eller roten. ”Svampens angrepp minskar stabiliteten i träden, vilket bland annat kan medföra att träden blåser omkull”, skriver kommunen på sin hemsida.

Men när personalen kom till platsen upptäckte man att fåglar hade börjat häcka i tre av träden. Därför togs beslutet av att vänta tills fåglarna flyttat och fälla de tre sista träden under sommaren. Vägen kommer då åter stängas av och trafiken dirigeras om med hjälp av skyltar och flaggvakter.

Nya träd ska sedan planteras och ersätta de gamla.